O nás

Sme kvalifikovaní tréneri, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas deťom. Formou krúžku na školách a škôlkach budeme vykonávať všeobecnú pohybovú prípravu pre Vaše deti.  Radi doporučíme, ktorý typ a druh športu je pre Vaše dieťa najoptimálnejší.

Kde

V škole / škôlke, ktorú Vaše dieťa navštevuje

Kedy

Počas celého roka raz týždenne a vo vopred dohodnutom termíne.

Ciele

Vzbudiť v dnešnej mladšej generácii často zanedbanú lásku k športu a vybudovať pozitívny vzťah k pohybu. Učiť aktívny a zdravý životný štýl.