O nás

Sme kvalifikovaní tréneri, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas deťom. Formou krúžku na školách a škôlkach vykonávame všeobecnú pohybovú prípravu pre Vaše deti.  Radi doporučíme, ktorý typ a druh športu je pre Vaše dieťa najoptimálnejší.

Kde

V škole / škôlke, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Konkrétny rozvrh v oznamoch.

Kedy

Počas celého roka raz týždenne a vo vopred dohodnutom termíne.

Aktuálne termíny sú v oznamoch.

Ciele

Vzbudiť v dnešnej mladšej generácii často zanedbanú lásku k športu a vybudovať pozitívny vzťah k pohybu. Učiť aktívny a zdravý životný štýl.

Športový krúžok pre deti od 3 – 10 rokov zábavnou formou.